Добредојдовте во светот на специјалните врати

 

ДОРМАМАК е специјализирано претпријатие за производство, монтажа и одржување комерцијални влезови со автоматски врати, стаклени уредувања со калено стакло, стаклени фасади, подвижни ѕидови за конгресни сали со висока звучна изолација, индустриски сегментни врати, гаражни врати, ПВЦ брзи индустриски врати, роло врати, автоматски капии за дворови и автоматски рампи, автоматски бариери-bollards, паркинг системи, автоматски паркинг системи во повеќе нивоа, автоматски прозори, хидраулични рампи за утоварни места,  гумени завеси за утоварни места, контрола на пристап со картични системи, како и трговија со затворачи за врати, брави, анти паник механизми  и друг оков за врати.

Меѓусебната компатибилност на нашите производи, како и комплетно заокружената програма со специјалните автоматски врати, рампи и уреди, представува одлучувачка предност за инвеститорите и проектантите на објектите.  На тој начин се добива поквалитетно и поекономично решение, а воедно се поедноставуваат работите околу одржувањето и сервисирањето на опремата.
За изработка на своите производи соработува со светски познатите брендови:  DORMA GmbH + Co.KG, BREDA Sistemi Industriali S.p.A,  CAME  S.p.A.  и  многу други.
Оваа страна е од информативен карактер, а за подетални информации не се воздржувајте да не побарате нас.

Го даваме најдоброто од нас на оние што тоа го очекуваат.                           

    

DORMAMAK Dooel